2009 දී ෆුජියන් හි පිහිටුවන ලද ෆුජියන් යුවාන්වා පම්ප් ඉන්ඩස්ට්‍රි සමාගම, එය හොංකොං හි ලැයිස්තුගත කර ඇති පීක්ටොප් සමූහයේ පූර්ණ අනුබද්ධිත ආයතනයකි (SEHK කොටස් කේතය: HK0925). PEAKTOP සමූහය 1991 දී ආරම්භ කරන ලද අතර එය බොහෝ දුරට තෑගි සහ ගෙදර වැඩ සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරයි.

අපි ගැන

අපගේ නිෂ්පාදන හෝ මිල ලැයිස්තුව පිළිබඳ විමසීම් සඳහා කරුණාකර ඔබේ විද්‍යුත් තැපෑල අප වෙත එවන්න, එවිට අපි පැය 24 ක් තුළ සම්බන්ධ වන්නෙමු.